کلیه خدمات کامپیوتری شامل سخت افزار، نرم افزار، تعمیر و ارتقا
مشاوره و اجرای راهکارهای مخابراتی شامل: سیستم های تلفنی تحت IP، تلفن بین الملل، شماره اختصاصی SIP و DID
مشاوره، طراحی و اپیاده سازی راهکار شبکه متناسب با نیاز شرکت یا سازمان شما
ارائه مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی سیستم تجارت الکترونیک
ارائه خدمات تحت سیستم وب شامل: طراحی وب سایت، سیستم های اداری، سیستم های مالی و انبارداری
دوره های آموزشی کامپیوتر و مخابرات از مبتدی تا پیشرفته زیر نظر اساتید دانشگاه

شبکه

طراحی و پیاده سازس دیتاسنتر و Server room

اجرای شبکه های WAN, LAN, Wireless

پیاده سازی راهکارهای پشتیبانی و Backup

طراحی و پیاده سازی اینترانت داخلی ...

اتوماسیون اداری و سازمانی

طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری تحت شبکه

طراحی و پیاده سازی سیستم انبار تحت شبکه

طراحی و اجرای پورتال سازمانی

پیاده سازی سیستم آرشیو و نگهداری اسناد ...

خدمات کامپیوتر

کلیه خدمات کامپیوتر به اشخاص و شرکتها

مشاوره و فروش سیستم مورد نیاز

تعمیرات سخت افزاری و نرم افزتری

ارتقا سیستم سخت افزاری و نرم افزاری... 

تجارت الکترونیک

مشاوره و معرفی روشهای تجارت الکترونیک

طراحی و اجرای فروشگاه اینترنتی

پیاده سازی سیستم پرداخت الکترونیک ...